Supervision

Supervision er tiden til faglig fordybelse. Sammen kaster vi et blik på din praksis, både hvor du oplever afmagt og tvivl, og steder hvor der er sprækker af håb og nye veje at gå.